Ayd?nlanma 1923

1995 y?l?nda yay?n hayat?na ba?lam?? olan Ayd?nlanma 1923, Kemalist d?n dergisi olarak 2004 y?l?na kadar yay?n hayat?n? srdrm?tr. 2004 y?l?nda yay?n hayat?na son veren dergi, yay?n hayat?ndan ekildikten sonra, yay?nland??? sre boyunca savunmu? oldu?u ana fikirleriAyd?nlanma 1923 Devrimi - 21.Yzy?lda Kemalizmisimli bir kitapta toplam??t?r.

Duyurular

 

 

Do. Dr. Kaan ?t (Bahe?ehir niv.), Dr. ?retim Grevlisi Mehmet Ali Tu?tan (Bilgi niv.) Prof. Dr. Cenk Yalt?rak (?T). Bertay Fi?eki moderatrl?nde Corona Sreci ve 21 yy ilk eyre?inde dnyan?n gelece?i ve halini konu?uyorlar. Zoom zerinde her hafta cuma gn 21 de ayn? adreste medyam?zda gndem olmayanlar?, konu?ulmayanlar? konu?acaklar:https://www.youtube.com/watch?v=Pif45p7lUfs

 
Yayın Tarihi: 2020-05-06
 

Ayd?nlanma 1923 Dergisi Yeniden Yayinda

 

Dergimizin web sitesi ve ar?ivimizin bir k?sm? deneme amal? olarak okuyucular?m?z?n eri?imine a?lm??t?r. Sayfan?n st k?sm?nda yer alanARSIVba?lant?s?n? takip ederek eski say?lar?m?za ula?abilirsiniz. Site veya ar?iv ile ilgili hatal?/yanl??/eksik oldu?unu d?nd?nz hususlar? editor [at] aydinlanma1923.com adresine e-mail gndererek bizimle payla??rsan?z sitemizin geli?tirilmesine katk? sa?lam?? olursunuz.

 
Yayın Tarihi: 2014-04-22
 
Daha fazla duyuru...

Say? 52

Say? 52

İçindekiler

MAKALE

GenAyd?n?n Yolu PDF
3-4
Kemalizmin silinmesinin ve Atatkl icad?n?n k?sa tarihi ve mimarlar? PDF
Cenk Yalt?rak 5-17
Y Y?ll?k Hesapla?ma: Osmanl?dan Cumhuriyete Merkeziyet Adem-i Merkeziyet Tart??malar? PDF
18-21
Tk Terimler Konusunda emli Bir Temel l??ma: kerin Tk e (Element) ve Bile?ik Ad? erileri PDF
22-25


ISSN: 13015210